Budownictwo i przemysł

Rozwiązania materiałowe dla pięknego, harmonijnego i bezpiecznego środowiska.

DOŚWIADCZENIE W SPECYFIKACJACH BUDOWLANYCH

MCPP dostarcza produkty na rynek budowlany od dziesiątków lat, w szczególności:

  • Uszczelki okien i drzwi
  • Wytłaczane profile do zastosowań zewnętrznych
  • Rury do ciepłej wody dla systemów ogrzewania i dystrybucji wody
  • Rynny deszczowe i uszczelki rur
  • Urządzenia elektryczne

  TECHNOLOGIE

  • Elastomery termoplastyczne obejmujące TPE-S, TPV
  • Wolne od halogenków, ognioodporne (HFFR)
  • Sztywne PCV-U o wysokiej odporności na uderzenia
  • Miękkie PCV-P, w tym wysokefektywne rozwiązania elastomerowe 
  • Silanowy polietylen usieciowany (XLPE)
  • Żywice spajające / promotory adhezji do kompozytów metali i tworzyw sztucznych

  HOMOLOGACJE I ZGODNOŚĆ

  (Zależnie od zastosowania, kraju i regionu)

  DZIAŁANIE I ODPORNOŚĆ NA STARZENIE

   • CSTB - „Materiały”, kompozycje do aktywnej części profili uszczelniających stosowanych w stolarstwie i lekkich fasadach / KLASA 5 i KLASA 4
   • RAL − GKFP (Gütegemeinschaft Kunststoff−Fensterprofilsysteme e.V): RAL GZ 716/1 (KLASA IV i KLASA V)
   • BSI (klasa A - klasa B)
   • NF 132 zgodnie z NF T 54 405−1 2002: Oparte na winylu, nieuplastycznione produkty wytłaczane do użytku zewnętrznego
   • EN 681-2: Uszczelki elastomerowe. Materiały wymagane do uszczelnień połączeń rur używanych w zastosowaniach do wody i odwodnienia. Elastomery termoplastyczne

   NIEPALNOŚĆ

   • Szczególne rozwiązania niepalne, w tym wolne od halogenków (HFFR) zgodne z normami IEC 60695−2−1; NFC 20−455: Badanie z użycie rozżarzonego drutu
    • UL94; NF T 51−072: zachowanie tworzyw sztucznych w formie sztabki w warunkach pożaru
    • NF P 92501: Francuska klasyfikacja M