BYCIE LIDEREM ZMIAN DZIĘKI OFEROWANIU POLIMERÓW SPECJALNYCH

PROJEKTOWANIE POLIMERÓW I EKSPERTYZA
W PRODUKCJI TWORZYW SZTUCZNYCH

MCPP - MITSUBISHI CHEMICAL PERFORMANCE POLYMERS jest firmą specjalizującą się w projektowaniu i produkcji polimerów oraz granulatów z tworzyw sztucznych w fabrykach produkcyjnych na całym świecie.

MCPP ma dostęp do znaczących zasobów korporacji MITSUBISHI CHEMICAL, w tym do usług tysięcy badaczy i licznych laboratoriów.

Długoletnia ekspertyza jest podstawą dla rozwoju wszechstronnego portfolio produktowego:

ZAAWANSOWANE POLIMERY TERMOPLASTYCZNE

 • Elastomery termoplastyczne (TPS, TPV, TPO, TPE-E, TPU)
 • Plastyfikowane i sztywne granulaty PVC (standardowe i wyspecjalizowane)
 • Tworzywa sztuczne do produkcji metodą formowania rotacyjnego (“slush molding”)
 • Polimery  funkcyjne  (żywice wiążące, polimery sieciujące)
 • Poli(alkohole winylowe)  
 • Bezhalogenowe, niepalne tworzywa poliolefinowe (HFFR)

ALTERNATYWNE ZRÓWNOWAŻONE I RECYKLNIGOWALNE ROZWIĄZANIA

 • Polimery na bazie bio-surowców, biodegradowalne i kompostowalne
 • Granulaty tworzyw sztucznych do 70% surowców z recyklingu (PIR/PCR)
 • Transparentne inżynieryjne polimery na bazie bio-surowców

PRODUKTY DO DRUKU 3D Z POLIMERÓW

 • Filamenty (FFF)
 • Granulaty (FGF)
 • Proszki
 • Żywice światłoutwardzalne (utwardzane promieniami UV)

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE

Wierzymy, że nasze globalne podejście oraz znajomość rynków dają największą szansę na sukces nowych technologii. W MCPP oferujemy nie tylko globalnie dostępną technologię, ale także indywidualne podejście dostosowane do lokalnej specyfiki, aby pomagać naszym klientom przewidywać i spełniać szybko zmieniające się potrzeby rynkowe i wymagania aplikacyjne.

MMCPP posiada globalną sieć wsparcia klientów w postaci ekspertów ds. sprzedaży i marketingu, silnie wspieranych przez specjalistów ds. badań i rozwoju. Firma zatrudnia tysiące ekspertów działów badawczych i sprzedaży, którzy dostarczają innowacyjne technologie i rozwiązania.

ORIENTACJA NA WSPARCIE KLIENTA

Naszym zobowiązaniem jest ścisła współpraca z klientami w rozwiązywaniu istniejących i przyszłych problemów społecznych poprzez opracowywanie i dostarczanie innowacyjnych rozwiązań i usług w następujących branżach:

 • Motoryzacyjnej
 • Budowlanej i kablowej
 • Przemysłu dóbr konsumenckich
 • Opakowań do żywności
 • Medycznej
 • Elektronicznej i telekomunikacyjnej
 • Energetycznej