ZASTOSOWANIA

Indywidualnie dostosowane rozwiązania termoplastyczne MCPP projektowane są do segmentu motoryzacyjnego, budowlanego, kablowego, dóbr konsumenckich, elektronicznego i medycznego. Nasze doświadczenie i wiedza obejmuje elastomery termoplastyczne (TPE), modyfikacje poliolefin, mieszanki PCV, materiały biopochodne i biodegradowalne. Grupa posiada własne platformy chemiczne pozwalające na dostarczanie innowacyjnych technologii.