PRODUKTY i TECHNOLOGIE

Elastomery termoplastyczne (TPE) - Poliolefiny modyfikowane – mieszanki PCV – Tworzywa biopochodne i biodegradowalne, rozwiązania standardowe i indywidualnie dostosowywane.