Medical tubing

โพลิเมอร์ทางการแพทย์เฉพาะสำหรับใช้แทน PVC ในการใช้งานเกี่ยวกับท่อ

การประยุกต์ใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ ZELAS™ เสนอทางออกสำหรับการใช้งานเกี่ยวกับทางทางการแพทย์:

 • การฉีดเข้าเส้นเลือด
 • การฟอกไต
 • เครื่องช่วยหายใจ
 • การให้อาหารทางสายยาง
 • การขับถ่าย

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ ZELAS™ specialty TPE เสนอทางออกสำหรับตลาดท่อทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อนและต้องได้รีบการควบคุม

 • ความยืดหยุ่นสูง
 • ความโปร่งแสง
 • ต้านทานการงอ
 • รักษารูปทรง
 • ความเหนียวต่ำ
 • การสลายตัวต่ำ
 • ต้านทานความร้อนสูง
 • มีความคงทนต่อกระบวนการฆ่าเชื้อโรค

ความสอดคล้อง

กรุณาติดต่อตัวแทนจาก MCPP สำหรับในรับรองทางด้านอาหารและยา