Consumer & Electronics

จากคุณสมบัติเอนกประสงค์ที่ต้องกันน้ำและจับได้แน่น สะดวก ทำให้เราต้องขยายของเขตการออกแบบพัฒนา ซึ่งทำให้ปัจจุบันลูกค้าสามารถเพิ่มกำลังการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้ในเวลาเดียวกัน

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

วิศวกรของเราสำรวจและทำการทดสอบเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะช่วยให้คุณได้เปรียบทางการแข่งขันโดยเน้นไปที่สิ่งที่คุณสนใจ

product range includes

  • TPEs มีช่วงค่าความนิ่มแข็งที่หลากหลาย และเกิดพันธะเคมีมากมายกับเทอร์โมพลาสติกอื่นๆ

  • พีวีซี คอมปาวด์มีลักษณะพิเศษทั้งทางด้านการทนต่อสภาพแวดล้อมและมีคุณสมบัติเชิงกลที่สูง
  • ไบโอพอลิเมอร์มีความโปร่งแสง ทนทานต่อแสงยูวีและทนทานต่อแรงกระแทก