ชิ้นงานฉีดขึ้นรูปทางการแพทย์

วัสดุนิ่ม โปร่งแสง และมีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการผลิตงานฉีดขึ้นรูปทางการแพทย์

ความอิสระในการออกแบบ

ZELAS™ เสนอความง่ายในการขึ้นรูป อัตราการไหลสูงสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ แทนยาง thermoset (เช่น silicone และ butyl-rubber) MCPP พร้อมสำหรับลูกค้าในการพัฒนาโพลิเมอร์ทางการแพทย์ชนิดพิเศษที่ใช้งานได้กับการใช้งานทางการแพทย์ของคุณ

การประยุกต์ใช้งาน

ZELAS™ เป็นวัสดุทางเลือกสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ในวงกว้าง อาทิ

 • หลอดหยดน้ำเกลือ
 • อะไหล่ซีลยาง
 • อุปกรณ์ฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียว
 • ตัวปิดระบบฉีดน้ำเกลือ

คุณสมบัติ

ตามการใช้งานและการออกแบบชิ้นงาน ZELAS™ มีคุณสมบัติ

 • Compression set ต่ำสำหรับคุณสมบัติการผนึกใหม่ และป้องกันการรั่ว
 • มีความเหนียวยึดติดต่ำ สามารถเลื่อนไถลได้ง่าย
 • การยึดเกาะต่ำ
 • ต้านทานการผุกร่อนได้ดี
 • โปร่งแสง
 • การสลายตัวต่ำ
 • ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นสารอันตราย
 • เหมาะสำหรับ 1 หรือ 2K molding designs

ความสอดคล้อง

กรุณาติดต่อตัวแทนจาก MCPP สำหรับใบรับรองทางด้านอาหารและยา